Cửa đi và mở quay hệ 65

  •  Cửa đi và mở quay hệ 65

Cửa đi và mở quay hệ 65 được thiết kế cho các tòa nhà văn phòng, các cửa đi lớn ở siêu thị cần mở 2 chiều, cửa chính lớn của nhà.Cửa đi và mở quay hệ 65 với nhiều tiện ích và đẳng cấp của mình phục vụ tốt nhu cầu cửa nhôm cao cấp của quý vị.